Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử?
41 người đã bình chọn
 Thống kê truy cập
Thống kê: 36.071
Online: 65

Thông tin của các đồng chí cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của UBND xã Điền Hạ.

THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

1

 Hà Công Tính

Đảng uỷ

Bí thư Đảng uỷ

01692644563

2

Lê Minh Điện

Đảng uỷ

Phó BT Đảng uỷ

0943907581

3

Lê Văn Duyên

HĐND

Phó CT HĐND

0914215538

4

Lục Công Đính

UBND

PBT Đảng uỷ - CT UBND xã

01238180585

5

Lê Văn Dũng

MTTQ

CT UBMTTQ

0914219995

VĂN PHÒNG ĐẢNG UỶ

1

Hà Văn Lợi

Đảng uỷ

Văn phòng Đảng uỷ

01232186182

THƯỜNG TRỰC HĐND

1

Hà Công Tính

HĐND

CT HĐND

01692644563

2

Lê Văn Duyên

HĐND

Phó CT HĐND

0914215538

UỶ BAN NHÂN DÂN

1

 Lục Công Đính

UBND

CT UBND xã

01238180585

2

 Phạm Văn Quyết

UBND

Phó CT UBND xã

01689763965

3

Trương Công Sinh

UBND

Văn phòng – TK

01655186894

4

Vũ Thị Dân

UBND

Văn phòng – TK

01234189284

5

Lê Đăng Hoạt

UBND

Tài chính – kế toán

01274843567

6

Lê Thị Trang

UBND

Tài chính – kế toán

0968005756

7

Phạm Văn Điệp

UBND

Địa chính xây dựng

0912276229

8

Phạm Văn Thu

UBND

Địa chính nông lâm

01279096567

9

Hà Văn Anh

UBND

UVUB - Trưởng công an

0914187544

10

Hà Văn Lưỡng

UBND

UVUB - CHT Quân sự

01634452450

11

Hà Văn Chủ

UBND

Văn hoá – xã hội

01669184239

12

Hà Huy Cường

UBND

Văn hoá  - xã hội ( Phụ trách CSXH)

0912503670

13

Lục Thị Thu

UBND

Tư pháp – Hộ tịch

01666168802

14

Phạm Quốc Hưng

UBND

Phó Trưởng Công an

0947146564

15

Trương Văn Doanh

UBND

Phó Trưởng Công an

01696663273

16

Đỗ Thị Giang

UBND

Văn thư – lưu trữ

0914259053

17

Trương Văn Chung

UBND

 CSXH

01256511204

18

Bùi Văn Hùng

UBND

CHP Quân sự

0963964000

19

Bùi Văn Hắc

UBND

Dân số

01629788265

20

Lê Văn Hải

UBND

Khuyến nông

01276279288

21

Lục Công Định

UBND

Thú y

01234660555

22

Hà Văn Hoàn

UBND

VHTT

01632618616

23

Phạm Ngọc Lâm

UBND

Đài truyền thanh

0913531676

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

1

Lê Văn Dũng

UBMTTQ

Chủ tịch

0914219995

2

Trương Văn Đông

UBMTTQ

Phó Chủ tịch

01258123374

CÁC  NGHÀNH ĐOÀN THỂ

1

Hà Quy Nhơn

Hội ND

Chủ tịch

0914221386

2

Lê Văn Hương

Hội ND

Phó Chủ tịch

01292620373

3

Trương Thị Khuyến

Hội PN

Chủ tịch

0962589755

4

Phạm Thị Tuyết

Hội PN

Phó Chủ tịch

01632973959

5

Bùi Đình Hồng

Hội CCB

Chủ tịch

0914445350

6

Phạm Văn Dương

Hội CCB

Phó Chủ tịch

01686560253

7

Trương Quốc Đạt

Đoàn TN

Bí thư

0914207690

8

Hà Văn Thánh

Đoàn TN

Phó Bí thư

01667175554

9

 Trương Công Toàn

Cao tuổi

CT Hội NCT

01655326623

10

Phạm Văn Nhật

CTĐ

CT Hội CTĐ

01649095066

11

Phạm Văn Tình

Khuyến học

Chủ tịch

0986611534

12

Lê Văn Tiến

Khuyến học

Phó Chủ tịch

0949131056

13

Phạm Đức Long

Làm vườn

 CT Hội làm vườn

 

14

Phạm Văn Lảo

TNXP

CT Hội TNXP

01259109877

15

Hà Vinh Quang

Khuyết tật

CT Hội khuyết tật

0945147919

 Liên kết website